• Et sinnrikt system av lunter må til når 300 kilo sprengstoff skal detoneres FOTO: Johs. Bjørkeli

- En milepæl i Brokke-utbyggingen

Milepælene står i kø for den siste store kraftutbyggingen i Setesdal, skal vi tro kraftverksdirektør Reidar Ove Mork i Otra Kraft. Gjennomslagsalven tirsdag morgen mellom den nye, snaut åtte kilometer lange vannkrafttunnelen fra Lisle Myklevatn/Fjellskarå og den eksisterende tunnelen mellom Farå og Brokke kraftstasjon var en slik milepæl.