• SAMARBEIDER: Are og Wenche Hovstad har samarbeidet om å gjøre det lettere for funksjonshemmede å fly lange distanser. FOTO: Cape Times

"Jeg ble kjørt med rullestol til toalettdøra, men der var det stopp"

2007: Rullestolbruker Are Hovstad opplever en ydmykende flytur fra Sør-Afrika til Oslo for å motta St. Olav Orden. 2013: Flyorganisasjonen IATA ber 240 av verdens flyselskaper om å bedre toalettforholdene for rullestolbrukere.