• Håkon Lohne fra Statens vegvesen viste i formannskapet onsdag traseene som er aktuelle for ny ringvei rundt Kristiansand. I løpet av neste vår har de landet på et alternativ.

Tunnel under Baneheia og Jegersberg

De som hadde fryktet vei gjennom Baneheia og Jegersberg kan ta det med ro. Det blir ikke vei oppe i dagen her når ny ringvei skal bygges.