• Gruppeleder Einar Holmer-Hoven (i midten) i Høyre er åpen for at Lillesand blir en bydel i Kristiansand, så lenge byen beholder sin egen identitet og et visst selvstyre. Helge Røed (Ap) er av samme oppfatning, men dersom interessen og rausheten fra vest uteblir kan Arne Gulbrandsens (Frp) foretrukne alternativ i øst bli resultatet. Gulbrandsen er skeptisk til stor-Kristiansand og vil heller slå seg sammen med Birkenes og Grimstad. FOTO: Torstein Øen

Lillesand kan bli bydel i Kristiansand

Einar Holmer-Hoven (H) er åpen for at Lillesand blir en bydel i Kristiansand. Ordfører Arvid Grundekjøn (H) i Kristiansand ønsker aust-egdene velkommen og ser gjerne at flere nabokommuner blir med.