Lager padlekart for Ogge

Birkenes IL skal nå lage et kart over Ogge og områdene omkring.