• På dette stedet kommer én av de to store fellesbryggene for hytteeierne, brygger som blir 33 og 45 meter lange. Fylkeskonservatoren grep i 2011 inn og vernet de spartanske hyttene, som stort sett er 40-50 kvadratmeter store og uten vann eller strøm. Den eldste skal være fra 1895, mens de øvrige er bygd på 1920- og 30-tallet. Det medfører også strenge restriksjoner ved ombygging. FOTO: Kjartan Bjelland

Her løser de Bragdøya-striden

I ti år har kommune og hytteeiere kranglet om Svensholmen. Nå sjøsettes en løsning.