• Gemyttlig stemning mellom partene under rettens befaring i Tryms vei. Foran går prosjektleder Fred Ivar Haugen fra entreprenøren Kruse Smith, deretter tingrettsdommer Per O. Refsalen og advokatene Erik Eriksen og Helge Wigemyr. Bakerst følger meddommerne Bjørn-Erik Andersen og Øyvind Lundberg. FOTO: Vegard Damsgaard

Krever erstatning for E 18-rystelser

Beboerne i 39 leiligheter har saksøkt byggherren fordi de plages av rystelser fra Oddernestunnelen under jorda like ved.