• Jørgen Kristiansen er fornøyd med dagens situasjon når det gjelder kontantstøtten. FOTO: Kjartan Bjelland

- Nå må vi slutte å gi foreldrene dårlig samvittighet for å være hjemme med barna

Jørgen Kristiansen er svært positiv til kontantstøtten.