• Dette er plenen hvor fostre gravlegges i Arendal. FOTO: Steinar Vindsland

Fostre begraves forskjellig

Dødfødte og seinaborterte fostre behandles forskjellig på Sørlandet.