• Det oppstod lange køer i begge retninger da veivesenet i vår måtte stenge E 39 og dirigere trafikken om Toftelandsveien. Neste uke skjer det igjen – men da er det kun østgående trafikk som skal gå på den smale fylkesveien. FOTO: Kjetil Nygaard

Sender E 39-trafikk på denne veien neste uke

På grunn av veiarbeid blir europaveien stengt i østgående retning.