Slik kan Bjørndalssletta bli

Kommunen og utbyggerne skryter uhemmet av gigantprosjektet på Bjørndalssletta – som blir et unikt, nytt boområde i Kristiansand.