• TIL KONGENS BORD: Tradisjonen tro skal de første norske potetene ende opp på kongens bord. I år kjemper to Grimstad-bønder om den ærefulle leveransen. FOTO: Scanpix

Til kamp for å gi poteter til kongen

Med hjullaster, fres og traktor har bøndene i Grimstad rensket jordene for snø. Nå vil de levere de første norske potetene til kongens bord.