• Fra venstre: Roy Wiken, rådgiver i Oppvekstdirektørens stab, Annikken Louise Sunde, leder PPT, Gerd Inger Haugland, seniorrådgiver Oppvekstdirektøren, Gry Kjevik, leder i Kristiansand kommunale Foreldreutvalg (KFU) og John Einar Kvam, rektor Alternative skoletilbud. Marianne Gottfredsen ved Pedagogisk støtteenhet for barnehager var ikke med på bildet. FOTO: Pressefoto

Kristiansand blir pilotkommune i mobbeprosjekt

Fire kommuner er valgt ut til å prøve et nytt prosjekt med et beredskapsteam som skal bistå i mobbesaker. En av kommunene er Kristiansand.