Ny kirke inn i evigheten

Vennesla menighet har i sommer relansert ideen om ny Vennesla kirke, etter 130 år med diskusjon att og fram. De bønnhøres ikke av rådmann Svein Skisland.