• KAN FORSVINNE: Handelshøyskolen BI har 350 heltidsstudenter og 150 deltidsstudenter på Kjøita i Kristiansand. Dette tilbudet står i fare for å forsvinne. FOTO: Arkiv

BI Kristiansand trues av nedleggelse

Handelshøyskolen BI i Kristiansand kan bli nedlagt allerede fra neste høst.