• Helsetilsynet i Vest-Agder stiller spørsmål ved om fysioterapeuten har gitt forsvarlig helsehjelp. FOTO: SCANPIX FOTO: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Krevde en mill. – fikk 380.000

I over fem år har fysioterapeuten på Sørlandet misbrukt trygdesystemet, rotet med økonomi og pasientjournaler, og kanskje ikke gitt forsvarlig helsehjelp.