• FOTO: Bussen A/S

Bussranene har ebbet ut

I fjor ble det utført sju bussran på Sørlandet. I de første åtte månedene av 2011 har det ikke vært ett eneste