• SKILT: «Området er tv overvåket» står det på skiltet som er montert ved bommen. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Velforening videoovervåker langs turvei

Bommer, forhøyninger, skilt og videokamera møter alle som vil gå tur i det populære friluftsområdet Justøygavlen. Tiltakene kan være ulovlige.