• Fylkesmannen med midler til rusarbeid. FOTO: Konrad Mostert / SXC

Gir 19.5 millioner til rusarbeid

Midlene kommer fra Fylkesmannen i Vest— Agder.