Politiloggen onsdag 14. juli

Ikke bare Dagros som trengte politihjelp i Farsundsområdet i kveld, også andre dyr forvillet seg ut på veien.