• FOTO: Tormod Flem Vegge

- Full som en dupp og rett i midtrabatten