Oslo-rektorer mindre åpne for kristne verdier

Mens åtte av ti rektorer i Vest-Agder mener at skolen fortsatt skal bygge på kristne verdier, mener bare fire av ti rektorer i Oslo det samme.