• LEGE OG SMÅBRUKER: Eirik Solheim driver småbruk i Tvedestrand ved siden av jobben som lege ved psykiatrisk avdeling ved Sørlandets Sykehus Arendal. Nå vurderer sykehuset og Statens Helsetilsyn om han kan må slutte i jobben fordi han knyttes til et høyreekstremt miljø. Solheim sier de ekstreme politiske holdningene hans tilhører fortiden. Foto: Tore André Baardsen. FOTO: Tore Andre Baardsen

– Demokratiet er viktigere enn lisensen

Eirik Solheim er redd han kan miste legelisensen i saken som pågår nå. Men han insisterer på at også folk med avvikende politiske meninger må få være lege.