• RIVES? Utbyggerne bak en plan med ni bygg og 28 leiligheter på Strøget søker om å få rive eiendommen Solhaug. Avdelingsingeniør Ivar Aanesland i Birkenes kommune anbefaler at huset fra 1903 blir stående. Huset er ett av tre gjenværende hus fra da Birkeland ble etablert som sentrum på begynnelsen av 1900-tallet. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Dårlig og primitivt –eller bevaringsverdig?

Mens utbygger ønsker å rive dette huset fra 1903 på Strøget, vil kommunen at det skal bevares.