• EKSPLOSJONSFARE: Her viser teknisk sjef Øystein Tharaldsen og vakthavende ved tekniske avdeling ved Sørlandet sykehus, Sokhom Chhin hvordan en gass- og oksygenflasker til pasienter er lagret. FOTO: Torstein en

Stor eksplosjonsfare ved brann

Sørlandet sykehus har ikke tilstrekkelig oversikt over hvor eksplosjonsfarlige gassflasker er lagret. — Dette er svært farlig under en brann, sier leder for forebyggende avdeling i Kristiansand brann- og feiervesen, Hans Arne Madsen.