• FOTO: Scanpix

Ingen valgmobilisering etter 22. juli

Mobilisering for mer demokrati ser ut til å ha uteblitt. Årets oppmøte er omtrent uendret fra 2007.