• BLIR DEL AV ELDREBØLGEN: Pensjonistene Ester Skreos (73) og Torhild Vatne (68) selger lodd for Sound of Happiness. Om noen år vil kanskje selv trenge hjelp. ?Å klare seg selv hjemme er viktig, men ikke for en hver pris, mener Torhild Vatne. FOTO: Lars Hoen

Vil ha retten til å velge selv

Framtidens eldre i Kristiansand skal hjelpes i sine egne hjem. Ikke på knalldyre sykehjem. Og de må innse at det offentlige ikke klarer løse alt.