• TRENGER MER INFORMASJON: Hummerforsker Alf Ring Kleiven mener registrering av hummerfiskere og rapporter av fangsten ville gitt bedre data for forskerne som skal kartlegge bestanden. FOTO: Havforskningsinstituttet

Kun hver tredje hummer må rapporteres

Fra i dag må fiskemottakene rapportere all hummer de får inn. Men de som står for to tredjedeler av fangsten slipper registrering.