• SELVKRITIKK: Høyres Sven Seljom tar selvkritikk for at politikerne pålegger kommuneadministrasjonen for mye som igjen betyr at en rekke vedtatte planer aldri blir satt ut i livet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Vedtakskåte politikere i Mandal

Politikerne gjør vedtak i et tempo administrasjonen ikke kan følge. En lang rekker planer ligger uferdige i skuffen.