• PÅ HØRING: Planene om å etablere en veikro og truckstopp langs E 18 skal nå ut på høring. FOTO: Hans Jacob Brekke

Veikro på høring

Planen om å etablere overnattings— og serveringssted på Gaupemyr skal nå til offentlig ettersyn.