• Gruslagt: Arealenheten i Søgne kommune mener varaordfører Helge Andresen fra Høyre skulle søkt om tillatelse før han grusla deler av sin eiendom langs Lundelva. Ifølge kommunen strider forholdet både mot reguleringsplanen og forbudet mot bygging i 50-meterssonen inntil vassdrag. Dette bestrides av Andresen og hans advokat Jakob Bakka. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Hevder varaordfører trosset byggeforbud

Søgne kommune mener varaordfører Helge Andresen handlet i strid med regelverket da han laget opplagsplass for båter på sin eiendom ved Lundeelva.