• Signalbygg Tangen: En 20 etasjers boligblokk står sentralt i det som kan bli den nye inngangsportalen til Tangen. Politikerne vil redusere bygget til 18 etasjer.

Arkitekter uenige om signalbygg

To sentrale menn i norsk arkitektur— og byutviklingsdebatt, Erling Dokk Holm og Peter Butenschøn, har helt forskjellig syn på høyhus i randsonen av Kvadraturen i Kristiansand.