• IKKE TURISTSJEF: Kristian Råmunddal i Lillesand vekst var ment å være nærings-/ turistsjef da stillingen ble opprettet, men vil ikke sette turistsjef-hatten på eget hode. Han mener noen burde jobbe mer dedikert med reiseliv i kommunen, men at en helårsstilling kanskje er urealistisk. FOTO: Helge Corneliussen

- Vi trenger en turistsjef

Sommerturistene rykker snart inn. Men ingen i kommunen har hovedansvar for reiseliv.