Ber folk droppe bråtebrann

Brannsjef i Østre Agder brannvesen, Svend Svendsen advarer om det tørre vårterrenget.