• Boliger for bostedsløse i Ægirs vei på Lund i Kristiansand. FOTO: Jon Anders Møllen

Rusmisbrukere akutt innlagt etter inntak av uren «speed»

Bare fredag har ambulansetjenesten hentet fire rusmisbrukere i Ægirs vei etter inntak av uren amfetamin.