• SJØKURS: Her er skoleskipet underveis i 2008. Det vil det fortsatt være, men nå må stiftelsen bak skipet løse noen utfordringer fra Utdanningsdirektoratet om organiseringen. FOTO: PRIVAT

Mener skoleskipet er feil organisert

Sørlandet Maritime vgs har havnet i en disputt med Utdanningsdirektoratet om organisasjonsform. Saken må løses raskt hvis den ikke skal påvirke skolens offentlige støtte.