• MÅ GJØRES ENDRINGER: Ordfører i Evje og Hornes, Bjørn Ropstad, tror tiden er moden for endring i kommunestrukturen. Her fra et eiermøte i Agder Energi i 2012. FOTO: Jon Anders Skau, Jon Anders Skau

Vil ha færre kommuner

Frp vil kutte antallet kommuner til under 100. Bjørn Ropstad mener større enheter vil gagne kommunenes innbyggere.