• OMSTRIDT SALMESANG: Ordfører Hans Antonsen (V) godtar ikke at flere av representantene går på gangen under starten av kommunestyremøtet. FOTO: Lars Hoen

Ordføreren stopper salmesang i kommunestyret

I dag nektet ordfører Hans Antonsen kommunestyret i Grimstad å synge fedrelandssalmen. Nå blir det salmekamp i sørlandsbyen.