• VIKTIG PERMISJON: Ole Morten G. Mouridsen mener fedrekvoten er viktig for både far og barn. FOTO: Tore André Baardsen

Tviholder på fedrekvoten

Ole Morten G. Mouridsen ville ikke unnvært pappapermisjonen for alt i verden.