Avdekket overgrep og omsorgssvikt

En fersk rapport viser at det har foregått overgrep og omsorgssvikt på fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner i Agder helt fram til rundt 2000. Nå har 29 personer fått oppreising.