• Otto Nodeland fra Mandal har de siste ukene jobbet med å skaffe vann til innbyggerne i området Medellin. Han forteller at det fremdeles mangler strøm mange steder. – Vi er jo litt avskåret fra resten av verden uten for eksempel internett. Men vi er her for å gjøre en jobb, sier han. Her er en av tappekranene de har fått på plass i de nordlige delene av øya Cebu. FOTO: Arne Grieg Riisnæs

– De sier det er vann de mangler mest

Otto Nodeland jobber vanligvis med vann og avløp i Mandal kommune. Nå skaffer han vann til kriserammede filippinere.