• Søgnes eldste: Skolehuset på Tånevig ble reist i 1880-årene, og er Søgnes eldste skolehus. Grendeskolen ble privatisert i 2006, men det siste skoleåret har den vært kommunal igjen, som en egen avdeling ved Lunde skole. FOTO: Jon Anders Skau

Slutt for Tånevig skole etter 129 år

Musene blir alene igjen når lærerne lukker døra til Søgnes eldste skolehus for aller siste gang.