• Lagmannsrettens sammensetning i ankesaken etter overfallsvoldtekten ved Sjøhuset i august. Fra venstre Linda Borghild Skjulestad, Nils Olaf Eikenes, lagdommer Espen Ødegaard, lagdommer Øystein Langbakk, lagdommer Anne Kristin Hagli, Kari Hildegaard Slaattelid Øya og Harald Andreasssen. FOTO: Hallgeir Oftedal

Voldtektstiltalt manglet verge - saken utsatt

Agder lagmannsrett utsatte ankesaken etter overfallsvoldtekten ved Sjøhuset i Kristiansand da saken var til behandling tirsdag. Årsaken var at tiltalte (15) manglet verge.