• INGEN LÆRLINGER: Sørlandet sykehus HF tar ikke inn egne lærlinger innen helsefag, det som tidligere ble kalt for hjelpepleier. Styreleder Camilla Dunsæd er imidlertid lydhør til kritikken fra LO. FOTO: Tore André Baardsen

LO kritiserer sykehuset

LO mener at Sørlandet sykehus bryter sitt samfunnsansvar når de ikke tar inn helsefagarbeidere som egne lærlinger.