• FORTVILER: Tillitsvalgt Roald Karlsen og verneombud Elin Johnsen fortviler begge over dataproblemene som domstolene i Norge opplever. De to arbeider ved Kristiansand tingrett. FOTO: Hallgeir Oftedal

Datakaos ved 65 domstoler

1600 — 1700 ansatte i norske domstoler fortviler over datakollaps. Situasjonen betegnes som en skandale. - Helsefarlig stress, sier verneombudet ved Kristiansand tingrett.