• RENT VANN: Men Mattilsynet frykter smitte fordi Vennesla kommunes ansatte jobber med kloakk og drikkevann i samme tøy og med samme verktøy

Samme klær og verktøy i drikkevann som i kloakk

Ansatte bruker samme klær og samme verktøy både på kloakk— og vannledningsarbeid i Vennesla. Mattilsynet frykter smittefare og krever endring.