• Tøffe krav: De cirka 10.000 studentene ved UiA har avlagt 25.835 enkelteksamener. Strykprosenten for våren 2013 er på ni prosent. FOTO: Jon Anders Skau

Mest stryk på disse UiA-studiene

Matematikk, teknologi og realfag fører til flest stryk blant studentene.