• SKYTEBANE: Flere jegere risikerer å miste bukkejakta hvis ikke det kommer regn før den er i gang. Her fra Randesund skytebane ved en tidligere anledning. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Kan miste jakta

Dersom ikke skogbrannfaren reduseres, risikerer flere jegere å ikke få delta på bukkejakta som starter 10. august.