Lokalt

#metoo-sakene likevel til varslingsgruppa

Tre kvinnelige ansatte varslet kommunen om seksuell trakassering fra en leder i omsorgssektoren. Saken ble behandlet i høst, midt under #metoo-debatten, men ble aldri tatt opp som varsling og konkluderte ikke. Nå tas saken opp igjen etter at avisen skrev om forholdet. Foto: Kjartan Bjelland