Petter Benestad og Agder Venstre fikk flertall på landsmøtet i Venstre for et forslag som skal sørge for at medlemmer av trossamfunn får frihet fra negativ kontroll. Petter Benestad og Agder Venstre fikk flertall på landsmøtet i Venstre for et forslag som skal sørge for at medlemmer av trossamfunn får frihet fra negativ kontroll. Foto: Steinar Vindsland

Vil at trossamfunn som praktiserer sosial kontroll skal miste offentlige tilskudd